Welkom bij stichting Vrienden van

Tijd voor een legitieme crowd funding.
Word ook ‘Vriend van DORR’.                                  Als kleine investeerder ontvangt u nu 5% rente bij 48 maanden of zelfs 6% bij 60 maanden, of maak het heel bont en kijk eens bij Direct Deelnemen!

BEKIJK HIERONDER METEEN EVEN HET RTL FILMPJE!

Het volgende grote avontuur!

Beter (kleuter) onderwijs is waar Dorr-onderwijs zich sterk voor maakt. De laatste 20 jaar is er best een afvlakking en verarming opgetreden. Met Dorr-onderwijs komt gelukkig de samenwerking de passie de balans en top onderwijs weer terug! Een van de belangrijke vragen die u zich mag stellen is of de kinderen eind groep 8 klaar zijn voor het volgende grote avontuur…

Bewezen is volgens de wetenschap (die ook te pas en te onpas voor de kar van het grote geld gespannen wordt) dat het ‘creatieve oplossende denk en dan dus doe-vermogen’ van kinderen afneemt na de kleutergroepen tot eind groep 8!

Uw donatie of investering wordt uitgegeven aan product, bedrijfs- en begeleidingsontwikkeling dus o.a. het verbeteren van het onderwijsaanbod, het makkelijker plannen en registreren voor de werkvloer via software, training en het verhogen van de ouderbetrokkenheid door sneller betere informatie voor de ouders. Dus liken (facebook) is goed funden is beter!

De Stichting Vrienden van Dorr maakt het mogelijk een investeringsomgeving te bouwen van mensen die direct belang hebben tot mensen met een indirect belang. We hebben er zin in!

https://www.facebook.com/stichtingvriendenvandorr/

belangrijk:  

AFM (Autoriteit Financiële Markt)                                                                                                                                                                                                                                                                                           Crowd funding valt vaak onder AFM (Autoriteit Financiële Markt) regelgeving en toezicht.                                                                                                                                                                                              Daar wij geen crowdfundingsbedrijf zijn is een vergunning of ontheffing van de AFM niet van       toepassing. Uw investering of donatie valt dus buiten het toezicht van de AFM.

DNB (De Nederlandse Bank)

Dan heeft De Nederlandse Bank nog de wet op het financieël toezicht (Wft).                                                                                                                                                                                                                   Het is zo in Nederland dat het verboden is ‘opvorderbare gelden’ op te halen als je geen Bank of Kredietinstelling bent. Een vergunning om dit wel te mogen of een ontheffing te krijgen is bij navraag niet nodig gebleken. Bedrijven en instellingen die in ‘besloten kring’ werven vallen buiten de regeling voor vergunning of ontheffing. Degenen die binnen een besloten kring gelden aantrekken vallen niet onder de definitie van bank. Ook overtreden zij het verbod om opvorderbare gelden aan te trekken niet. De rechtvaardiging hiervan is dat personen binnen een besloten kring in staat moeten zijn om de financiële toestand van degene aan wie zij hun gelden toevertrouwen zelf te beoordelen. (zie http://www.toezicht.dnb.nl/2/50-201980.jsp)

U kunt dus met een gerust hart doneren of investeren of zelfs deelnemen!

 

 

Over de stichting ‘Vrienden van DORR’

Een Stichting kan onafhankelijk een breed publiek voor zich winnen mee te doen in iets waarin geloofd wordt. Bedrijven hebben (maximale) winst en continuïteit als drijfveer, voor de overheid zijn momenteel banen de drijfveer. Onderwijs is echt een aparte sector.

Als Vriend van Dorr investeert u buiten de kosten voor een i-deal betaling 100% aan (kleuter)onderwijs  via product, bedrijfs- en begeleidingsontwikkeling van Dorr-onderwijs , dus met geld  wordt de cultuur van bovenaf bepaald. U kunt nu bepalen… en nog 5 of 6% rente op de koop toe!

https://www.facebook.com/stichtingvriendenvandorr/

wordt vervolgd..

Contact

Stichting Vrienden van Dorr
Postbus 40
9530 AA Borger
telefoon: 0599-222999
KvK Emmen: 64196895
BTW: nvt
Triodosbank Zeist iban: NL22TRIO 0254756077
E mail adres: info@VriendenvanDorr.nl