Welkom bij stichting Vrienden van

Tijd voor een legitieme Crowd Funding.
Word ook ‘Vriend van DORR’!                                  Als kleine investeerder ontvangt u nu 5% rente bij 48 maanden of 6% bij 60 maanden!

Het volgende grote avontuur!

Beter (kleuter) onderwijs is waar Dorr-onderwijs zich sterk voor maakt. De laatste 20 jaar is er best een afvlakking en verarming opgetreden. Met Dorr-onderwijs komt gelukkig de samenwerking de passie de balans en top onderwijs weer terug! Een van de belangrijke vragen die u zich mag stellen is of de kinderen eind groep 8 klaar zijn voor het volgende grote avontuur…

Bewezen is volgens de wetenschap (die ook te pas en te onpas voor de kar van het grote geld gespannen wordt) dat het ‘creatieve oplossende denk en dan dus doe-vermogen’ van kinderen afneemt na de kleutergroepen tot eind groep 8!

Uw Donatie of investering wordt o.a. uitgegeven aan het verbeteren van het onderwijsaanbod, het makkelijker plannen en registreren voor de werkvloer via software, training en het verhogen van de ouderbetrokkenheid door sneller betere informatie voor de ouders. Dus liken (facebook) is goed funden is beter!

De Stichting Vrienden van Dorr maakt het mogelijk een investerings-platvorm te bouwen van mensen die direct belang hebben tot mensen met een indirect belang. Via de Stichting werken deze mensen weer zij aan zij! De Stichting komt naar U toe. We hebben er zin in!

https://www.facebook.com/stichtingvriendenvandorr/

Ook crowd funding valt onder AFM regelgeving, waaraan dit voldoet.

Over de stichting ‘Vrienden van DORR’

Een Stichting kan onafhankelijk een breed publiek voor zich winnen mee te doen in iets waarin geloofd wordt. Bedrijven hebben (maximale) winst en continuïteit als drijfveer, voor de overheid zijn momenteel banen de drijfveer. Onderwijs is echt een aparte sector.

Als Vriend van Dorr investeert u buiten de kosten voor een i-deal betaling 99% aan kleuteronderwijs dus met geld  wordt de cultuur van bovenaf bepaald. U kunt nu bepalen… en nog 5 of 6% rente op de koop toe!

https://www.facebook.com/stichtingvriendenvandorr/

wordt vervolgd..

Contact

Stichting Vrienden van Dorr
Postbus 40
9530 AA Borger
telefoon: 0599-222999
KvK Emmen: 64196895
BTW: nvt
Triodosbank Zeist iban: NL22TRIO 0254756077
E mail adres: info@VriendenvanDorr.nl