Welkom bij stichting Vrienden van

Investeren

Beste (kleine) Investeerder,

Crowd-funding is een moderne manier om te financieren en tegelijk te weten waaraan uw investering op gaat. Goede investeringen gaan renderen en leveren dan weer wat meer op. Dat dit nu ook geldt voor het kleuteronderwijs is vrij nieuw.

Om een en ander zuiver te houden hebben Pim van Gurp en Hetty Timmer samen bij Notarissen Veldkamp & Prins te Borger (Bloemdijk 2b Postbus 35 9530 AA Borger) de Stichting Vrienden van Dorr opgericht. Nu is het zaak dat wij veel vrienden verzamelen! Ook u kunt nu veel betekenen voor beter (kleuter) onderwijs en daar meteen 5 % rente over 48 maanden of zelfs 6% rente over 60 maanden op uw investering voor krijgen. Er kan ten slotte mede sprake zijn van een ideëel motief…?

Het voordeel is dat Dorr-onderwijs al een goede basis gelegd heeft met het huidige gebruikersbestand. Ook die gaan wij allemaal vragen om mee te doen. Als u bijvoorbeeld € 500,00 euro investeert via het achterliggende onderhands contract (zie pdf-voorbeeld met rente en aflosschema van de onderhandse overeenkomst) dan is Dorr-onderwijs bijvoorbeeld in staat om ruim 4 ‘software programmeer uren’ in te kopen en o.a. het DorrDigi softwareproject zodoende een verdere zet te geven. Omdat er goede applicaties en modules van gebouwd worden die dus weer aangeboden worden aan het bestaande en het nieuwe gebruikersbestand heeft u de garantie dat er ook terugbetaald wordt. Uw investering is bij ons in goede handen!

Minimaal ook om administratieve redenen is € 250,00 de ondergrens voor een investering maar zeer welkom. Wij houden u ook op de hoogte hoever de meter staat via de hieronder staande kassa. De rente op jaarbasis van uw investering wordt maandelijks uitbetaald. De aflossing, terugbetaling van uw investering start niet eerder dan in maand 37 bij een looptijd van 48 maanden, of in maand 49 bij een looptijd van 60 maanden. Indien u meer zou kunnen en ook willen investeren dan kan dat zonder problemen. € 5000,00 , € 25.000,00 € 50.000,00 is goed mogelijk, waarbij vanaf € 1000,00 6% rente betaald wordt. De looptijd voor bedragen vanaf € 1000,00 is 60 maanden. Mocht u behoefte hebben aan een zakelijke onderbouwing voordat u investeert dan maken wij graag een afspraak.

Stichting Vrienden van Dorr:

Triodosbank Zeist

Iban bankrekening nummer:  NL22 TRIO 0254 7560 77

Bezorg uit uw netwerk een nieuwe vriend!

Hieronder een aantal voorbeeldovereenkomsten ter info die u na storting ingevuld en geaccordeerd per post toegestuurd krijgt.

Onderhandse overeenkomst A2 over 48 maanden € 250 rente-aflosschema kleine investeerder STICHTING-2-AFM

Onderhandse overeenkomst A3 over 48 maanden € 500 rente-aflosschema kleine investeerder STICHTING-3-AFM

Onderhandse overeenkomst 6 procent rente A9 over 60 maanden € 25.000 rente-aflosschema kleine investeerder STICHTING-9

HOE GAAT U TE WERK:

STAP I)      U VULT HET ONDERSTAANDE MAILSCHERM IN EN DRUKT OP VERZENDEN

STAP II)     U MAAKT DE INVESTERING OVER AAN  ‘STICHTING VRIENDEN VAN DORR’                                

STAP III)   BANKREKENING NUMMER : NL22TRIO 0254756077 (TRIODOSBANK ZEIST)                           ONDER VERMELDING VAN UW POSTCODE EN HUISNUMMER .                                                                                                      

HIERNA:                                                                                                                                                                                                                                                                                  VERWERKEN WIJ DE GEMAILDE GEGEVENS IN EEN CONTRACT ZOALS HIERBOVEN STAAT, WAARNA U BINNEN ENKELE WERKDAGEN DIT DOOR ONS GEACCORDEERD CONTRACT PER POST ONTVANGT. DE EERSTE RENTE BETALING GESCHIEDT 1 MAAND NA DE ONTVANGSTDATUM VAN UW INVESTERING PER BANK. 

Direct investeren

Er wordt een pdf contract per mail of per post geaccordeerd retour gezonden.

Contact

Stichting Vrienden van Dorr
Postbus 40
9530 AA Borger
telefoon: 0599-222999
KvK Emmen: 64196895
BTW: nvt
Triodosbank Zeist iban: NL22TRIO 0254756077
E mail adres: info@VriendenvanDorr.nl